Proiect de parteneriat școlar eTwinning

Proiect de parteneriat școlar eTwinning

Let's Green Again-Acting For Climate Change

 

Prof. Cocuți Lăcrămioara

 

      În anul școlar 2021-2022, începând din semestrul al II lea,  școala noastră face parte din proiectul de parteneriat școlar eTwinning Let's Green Again-Acting For Climate Change,  în cadrul căruia participă 3 școli din Turcia și 2 școli din România.  Ca membri în acest proiect european și coordonatori în școală menționăm: profesor Horopciuc Sabina, directorul  Școlii Gimnaziale ,,Grigore Antipa” Botoșani și profesor disciplina geografie, Cocuți Lăcrămioara.

    Scopul proiectului este creșterea gradului de conștientizare, responsabilizare și implicare  privind  schimbările climatice rezultate din încălzirea globală. Dintre obiective, menționăm:

-îmbogățirea cunoștințelor privind diferențierile climatice din Europa/România, încălzirea globală și schimbările climatice din diferite părți ale lumii, regiuni, continente;

-efectele schimbărilor climatice și luarea de măsuri privind atenuarea și combaterea lor;

-măsuri de  adaptare la schimbărilor climatice.

    Cu dăruire și interes, echipa de proiect a școlii a realizat, deja, o parte dintre activitățile propuse până la finalul proiectului și anume: design de logo și sondaj de logo,  design de afișe și sondaj de afișe, A View From My Home Window, Climate is changing prove it, Green Calculator, utilizând diverse și atractive instrumente web. Suntem mândri că logo-ul creat de elevii școlii noastre a fost ales ca logo al proiectului eTwinning Let's Green Again-Acting For Climate Change, întrunind cel mai mare număr de voturi. În cadrul întânirii online,  elevii și profesorii din școlile partenere au interacționat direct, au schimbat informații despre elementele climatice din regiunile unde locuiesc, au pus întrebări referitoare la efectele schimbărilor climatice din localitățile unde trăiesc, au emis soluții de combatere și adaptare la aceste schimbări globale. Totodată, au fost curioși să afle și alte lucruri noi, cum ar fi de exemplu: sistemele de învățamânt din fiecare țară, tradiții și obiceiuri, preparate culinare tradiționale și multe altele. Echipa școlii noastre a creat și un test interactiv-concurs cu titlul Climat change,  pe platforma Kahoot, în cadrul căruia toți elevii au participat cu entuziasm și s-au distrat. Iată câteva aspecte reprezentative din activitățile derulate de noi: